เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร สาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพราะอะไรบ้าง สาเหตุเกิดมากจากอะไรได้บ้าง

เพศสัมพันธ์สำคัญไฉน

เพศสัมพันธ์ของชายและหญิงเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะสามีและภรรยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของ ชีวิตคู่ เป็นต้นกำเนิดของครอบครัว และก่อให้เกิดความรักและความผูกพันในกันและกัน

ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ควรทำอย่างไร

ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ คือภาวะที่ร่างกายและจิตใจไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศได้ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหาในการร่วมเพศ ปัญหาเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายครับ

เหตุใดจึงเกิดการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

  • เหตุทางกาย เกิดจากโรคหรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของ อวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง
  • เหตุทางใจ เกิดจากโรคหรือภาวะทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือ ประสาทสัมผัสเป็นสำคัญ เหตุทางกายมักพบในคนมีอายุ ส่วนเหตุทางใจมักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีปัจจัยเสี่ยงอะไรได้บ้าง

  1. โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาท เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบเป็นต้น
  2. โรคระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือโรคเบาหวาน
  3. โรคเกิดจากการผ่าตัด หรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ กระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง
  4. โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
  5. บุหรี่และเหล้า
  6. ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางตัว ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมน และยาโรค
    กระเพาะเป็นต้น

“ถ้าหลีกเลี่ยงหรือกำจัด ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ สมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นได้”

สั่งซื้อ ไวอากร้าไทย แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ทำไมนกเขาไม่ขัน

นกเขาไม่ขัน เกิดจากอะไร เพราะอะไร

นกเขาไม่ขัน สาเหตุเกิดจากอะไร เพราะอะไร กินยาอะไร

ทำไมนกเขาไม่ขัน

อาจเกิดจากภาวะทางจิตใจ เช่น เครียด เหนื่อย พักผ่อนไม่พอ หรือภาวะทางกาย เช่น เป็นโรคเบาหวาน หัวใจ ไขมันสูง ไทรอยด์ ภาวะเทสโทสเทอโรนต่ำ เกิดอุบัติเหตุ สุบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การใช้ยาที่มีผลต่อทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง

นกเขาไม่ขัน – นกเขาขันได้อย่างไร

ยามปกติ หรือทั่วไปๆ นกเขาจะหลับหรือไม่แข็งตัวนั่นเอง จนเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น หรือมีอะไรมาสัมผัส อาจด้วยรูป รส กลิ่น เสียง มันก็จะตื่น การตื่นจะมีองค์ประกอบหลายอย่างทำงานร่วมกัน แต่โดยทั่วไปต้องเมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศ สมองก็จะส่งสัญญาณไปยังอวัยวะเพศผ่านทางระบบประสาท ทำให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อควบคุมการไหลเวียนของเลือดเข้าอวัยวะเพศชาย ในขณะเดียวกันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศจะขยายตัวขึ้นเป็นสองสามเท่า

ทำให้เลือดไหลมาคั่งอยู่ภายในอวัยวะเพศ และเลือดก็ถูกกักไว้โดยเนื้อเยื่อรอบๆเนื้อเยื่ออวัยวะเพศ เป็นผลให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นั่นเป็นเหตุที่ทำให้นกเขาชูคอได้

สั่งซื้อ ไวอากร้าไทย Sidegra แก้ปัญหานกเขาไม่ขัน