ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาไวอากร้า (VIAGRA) มีอะไรบ้าง

ไวอากร้าไทย ยาไวอากร้า ข้อควรรู้เกี่ยวกับยาไวอากร้า VIAGRA

ไวอากร้าไทย (Sidegra) กับเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับยาตัวนี้

 • ไวอากร้าไทย ใช้เฉพาะในผู้ชายชายที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศเท่านั้น
 • ยานี้ได้ผลประมาณ 7 ใน 10 คน และไม่ช่วยให้พลังทางเพศสูง หรือเพิ่มอารมณ์ทางเพศ ขึ้นแต่อย่างไร
 • ต้องใช้ให้ถูกวิธี เพราะมีอันตรายถึงชีวิตได้ คนที่กินยากลุ่มไนเตรต เช่น ไอซอดิล (Isordil) ไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) รวมถึงเป็นโรคหัวใจ ห้ามใช้ยานี้เด็ดขาด
 • กินครั้งละ 1 เม็ด ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ ยาจะออกฤทธิ์ได้เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศเท่านั้น
 • การกำจัดปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะเหล้าและบุหรี่ รวมทั้งการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความรักความผูกผันในครอบครัว จะทำให้ประสิทธิภาพของยาดีขึ้น และมีโอกาสเลิกหรือลดยาได้ในที่สุด
 • การใส่แกนอวัยวะเพศเทียม เป็นวิธีสุดท้าย เมื่อใช้อย่างอื่นไม่ได้ผลแล้ว แกนอวัยวะเพศเทียมค่อนข้างแพงมาก และศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะบางคนเท่านั้น ที่สามารถทำผ่าตัดชนิดนี้ได้
 • ยาฉีด ใช้หลอดและเข็มเล็ก ๆ เหมือนที่ใช้ฉีดอินซูลินในคนไข้เบาหวาน โดยฉีดเข้าที่อวัยวะเพศโดยตรง ยามีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดที่อวัยวะเพศขยายตัว และแข็งได้นานครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ข้อดีคือประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียคือราคาค่อนข้างแพง และอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้

เราจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ED) ได้อย่างไร

 • หลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ และอาหารไขมันสูง
 • ควบคุมโรคที่เป็นอยู่แต่เนิ่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 • บำรุงร่างกาย และจิตใจให้ผ่องใส แข็งแรง
 • รักษาชีวิตครอบครัวให้เป็นสุข

Viagra Thai (ไวอากร้าไทย Sidegra) and the story that should know about this drug

 • Viagra is only used in men who have erectile dysfunction.
 • This drug is effective in approximately 7 to 10 people and provides high sexual energy.
 • Must be used correctly Because it is life-threatening. People who consume drugs such as nitrates left the Church (Isordil) nitroglycerin. (nitroglycerin) including heart disease Do not use this drug.
 • Take one tablet approximately 1 hour before sexual intercourse. The drug can only be used when there is sexual stimulation.
 • Removal of risk factors, especially alcohol and cigarettes Including strengthening physical health, mental health, and love in the family The effectiveness of the medicine better. And finally, have the opportunity to quit or reduce medication
 • The implantation of the penis is the last method. When using something else that doesn’t work. The artificial penis is quite expensive and some urologists only. That can do this type of surgery.
 • Injections using small tubes and needles like insulin injections in diabetic patients By injecting directly into the penis The drug has the effect of expanding the blood vessels of the penis. And can harden for half to one hour. The advantage is high efficiency. But the disadvantage is the price is quite high expensive And may have complications.

How can we prevent sexual dysfunction (ED)?

 • Avoid various risk factors, especially alcohol, cigarettes, and high-fat foods.
 • Control diseases that are early, such as diabetes, high blood pressure, etc.
 • Nourish the body and mind to be healthy.
 • Keeping family life happy.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร สาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพราะอะไรบ้าง สาเหตุเกิดมากจากอะไรได้บ้าง

เพศสัมพันธ์สำคัญไฉน

เพศสัมพันธ์ของชายและหญิงเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะสามีและภรรยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของ ชีวิตคู่ เป็นต้นกำเนิดของครอบครัว และก่อให้เกิดความรักและความผูกพันในกันและกัน

ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ควรทำอย่างไร

ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ คือภาวะที่ร่างกายและจิตใจไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศได้ตามปกติ ทำให้เกิดปัญหาในการร่วมเพศ ปัญหาเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายครับ

เหตุใดจึงเกิดการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • เหตุทางกาย เกิดจากโรคหรือภาวะทางกายที่มีผลต่อระบบประสาท หรือระบบหลอดเลือดของ อวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศเอง
 • เหตุทางใจ เกิดจากโรคหรือภาวะทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง หรือ ประสาทสัมผัสเป็นสำคัญ เหตุทางกายมักพบในคนมีอายุ ส่วนเหตุทางใจมักพบในคนหนุ่ม อย่างไรก็ตามเหตุทางกายและใจมักเกิดร่วมกันได้เสมอ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีปัจจัยเสี่ยงอะไรได้บ้าง

 1. โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาท เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบเป็นต้น
 2. โรคระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือโรคเบาหวาน
 3. โรคเกิดจากการผ่าตัด หรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ กระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง
 4. โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
 5. บุหรี่และเหล้า
 6. ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางตัว ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมน และยาโรค
  กระเพาะเป็นต้น

“ถ้าหลีกเลี่ยงหรือกำจัด ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ สมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นได้”

สั่งซื้อ ไวอากร้าไทย แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ทำไมนกเขาไม่ขัน

นกเขาไม่ขัน เกิดจากอะไร เพราะอะไร

นกเขาไม่ขัน สาเหตุเกิดจากอะไร เพราะอะไร กินยาอะไร

ทำไมนกเขาไม่ขัน

อาจเกิดจากภาวะทางจิตใจ เช่น เครียด เหนื่อย พักผ่อนไม่พอ หรือภาวะทางกาย เช่น เป็นโรคเบาหวาน หัวใจ ไขมันสูง ไทรอยด์ ภาวะเทสโทสเทอโรนต่ำ เกิดอุบัติเหตุ สุบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การใช้ยาที่มีผลต่อทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง

นกเขาไม่ขัน – นกเขาขันได้อย่างไร

ยามปกติ หรือทั่วไปๆ นกเขาจะหลับหรือไม่แข็งตัวนั่นเอง จนเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น หรือมีอะไรมาสัมผัส อาจด้วยรูป รส กลิ่น เสียง มันก็จะตื่น การตื่นจะมีองค์ประกอบหลายอย่างทำงานร่วมกัน แต่โดยทั่วไปต้องเมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศ สมองก็จะส่งสัญญาณไปยังอวัยวะเพศผ่านทางระบบประสาท ทำให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อควบคุมการไหลเวียนของเลือดเข้าอวัยวะเพศชาย ในขณะเดียวกันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศจะขยายตัวขึ้นเป็นสองสามเท่า

ทำให้เลือดไหลมาคั่งอยู่ภายในอวัยวะเพศ และเลือดก็ถูกกักไว้โดยเนื้อเยื่อรอบๆเนื้อเยื่ออวัยวะเพศ เป็นผลให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นั่นเป็นเหตุที่ทำให้นกเขาชูคอได้

สั่งซื้อ ไวอากร้าไทย Sidegra แก้ปัญหานกเขาไม่ขัน