การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ Sidegra ช่วยได้

การหย่อนสรมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) คือ การที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวพอเพียงที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่พอที่จะสอดเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดีพอที่จะบรรลุความพอใจได้

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันมากขึ้นว่า เมื่อมีอารมณ์ทางเพศจะมีการกระตุ้นทางอารมณ์ ดังนั้นจะมีสาร nitric oxide หลั่งออกมา ทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศขึ้นได้

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่เป็นกันทั่วไปได้ ไม่ใช่โรคที่หน้าอับอาย ล้อเลียนกันทั่วไป และทำความเข้าใจว่าช่วยเหลือได้

ขณะเดียวกัน พยายามคุยกับภรรยาให้มีความเข้าใจถึงสุมมติฐานของโรคและความเป็นมา จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องที่ล้อเลียนกันอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว

การรู้จักคุยเข้าหากัน และไม่พูดจาถากถางที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามกังวล หรือบางครั้งอาจะทำให้หมดอารมณ์ทางเพศไปเลย ดังนั้นเราควรจะต้องสร้างความมั่นใจ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง

การใช้ยา Viagra (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาชนิดแรกสำหรับรับประทานในการแก้ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวพอเพียง แต่ข้อควรระวังคือ ควรจะมีการเตรียมตัวให้ดีด้วย ในที่นี้คือ คนที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางเพศหรือเพศสัมพันธ์ ควรมีการออกกำลังกาย เดินบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมตัว เตรียมหัวใจทำให้งานดีขึ้น

การมีอารมณ์ทางเพศ มีสิ่งเร้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการตุ้นให้เกิด nitric oxide หลั่งออกมา ทำให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ดี

การปรับขนาดยา จะต้องเริ่มที่ 50 mg ก่อนเสมอแล้วถ้าใช้ได้ดีก็อยู่ที่ 50 mg ต่อไป แต่ถ้ามีแข็งตัวไม่มากนัก (แค่อ่อนๆ) แม้จะมีสิ่งเร้ามากแล้วก็ยังไม่ดี จะแนะนำให้ใช้ 100mg และ
สังเกตุดูผลข้างเคียง เช่นคัดจมูก ปวดหัว ถ้ามองเห็นสีเขียวครามเหล่านี้ ก็ให้พยายามสังเกตดู ถ้ามีผลข้างเคียงมากก็ให้ลด dose ลงมา

ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะใช้ยา sildenafil ได้ไม่ดีนัก จะได้ผลประมาณ 57%